Tukioikeuksien haku kansallisesta varannosta viimeistään 15.6.2022

Hae tukioikeuksia kansallisesta varannosta lomakkeella 289. Toimita hakemus siihen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen (ELY-keskus), jonka alueella maatilan talouskeskus sijaitsee.  Jos tilalla ei ole talouskeskusta, toimita hakemus siihen ELY-keskukseen, jonka alueella pääosa pelloista sijaitsee.

Lisätietoja ruokaviraston sivuilla.