Valtuutukset ja osallisten tiedot ajan tasalle Vipu-palvelussa

Kun teet peltotukien hakemuksen, tarkista Vipu-palvelussa, että seuraavat asiat ovat kunnossa:

  • matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite ja tilinumero
  • maatilan osalliset
  • maatilan juridinen muoto (esimerkiksi yhtymä tai kuolinpesä)
  • omat asiointioikeutesi
  • valtuutuksesi muille henkilöille asioida puolestasi Vipu-palvelussa ja Vipu-mobiilissa.