Ilmoita ylivoimaisesta esteestä

Ilmoita ylivoimaisesta esteestä viranomaiselle 15 työpäivän kuluessa. Tee vapaamuotoinen ilmoitus kirjallisesti ja toimita todisteet. Ilmoitusvelvollinen on tuensaaja tai tämän oikeudenomistaja.

Ylivoimaisiksi esteiksi voidaan hyväksyä

  • tuensaajan kuolema
  • tuensaajan pitkäaikainen työkyvyttömyys
  • tilaan merkittävällä tavalla vaikuttava ankara luonnonmullistus tai sääilmiö
  • tilan kotieläinrakennusten tuhoutuminen onnettomuudessa
  • eläinkulkutauti, kasvitaudin puhkeaminen tai kasvintuhoojan esiintyminen, joka vahingoittaa tuensaajan karjaa tai viljelykasveja
  • koko tilan tai sen merkittävän osan pakkolunastus, jos pakkolunastus ei ollut ennakoitavissa hakupäivänä.

Lisätietoa ylivoimaisesta esteestä