Muistettavaa eläinvalvontaan liittyen

NAUTAELÄIMET
Muista tehdä ilmoitukset (syntymä, poisto, siirto, osto, myynti, kuollut, teuras) rekisteriin 7 päivän sisällä tapahtumasta. Muista varmistaa, että siirrot Minun Maatila -ohjelmasta siirtyvät varmasti Nautarekisteriin, sillä joskus on ilmennyt, etteivät tiedot olekaan päivittyneet oikein. Ruokaviraston nautarekisteri on virallinen rekisteri, josta otetaan valvontaa varten rekisteritiedot eläimistä, ja sen tulee siis olla kunnossa ja ajantasalla.

LAMMAS/VUOHI
Muista tehdä syntymäilmoitukset ja merkintä 90 päivän kuluessa tapahtumasta. Poisto-, siirto-, osto-, myynti-, kuollut- ja teuras- ilmoitukset tulee tehdä seitsemän päivän sisällä tapahtumasta.

SIKA
Tee merkintä mieluiten ennen siirtämistä syntymäpaikasta, kuitenkin viimeistään yhdeksän kuukauden kuluessa syntymästä. Varmista, että osto- ja myynti-ilmoitukset tulee tehtyä seitsemän vuorokauden sisällä tapahtumasta.